Hội trà đá 8

Dende
Dende

Posted on

Sáng ra đưa con đi học, gặp ngay cảnh rét mướt tắc đường. Đi làm sợ gặp cảnh tắc tiếp nên không cả dám ăn sáng :(

Top comments (1)

Collapse
 
sangess profile image
Sang

Kinh nghiệm em là thuê nhà gần công ty, cho con học trường gần nhà B-)