Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Thương tiếc ông...

Oldest comments (2)

Collapse
 
missyou profile image
Missyou

Vừa search thì qua hay nay đâu phải ngày sinh hay ngày mất của tác giác đâu nhỉ ???

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Em nhớ mất cũng mấy năm rồi, hôm nay có page post nên em share lại ấy mà