Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Bọn trẻ giờ ngại đẻ thật 🤔

Người trẻ kết hôn nhưng ngại đẻ con?

Hôm vừa rồi trong nhóm bạn chúng tôi nổ ra một cuộc tranh luận: người thì cho rằng không muốn có con, thậm chí muốn sống độc thân không...

favicon spiderum.com

Top comments (0)