Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Nhiều người lầm tưởng rằng...

Vai trò của bạn đời là làm cho bạn HAPPY. Và ngược lại, vai trò của bạn là làm cho bạn đời HAPPY.

Nhưng thực chất, vai trò của bạn đời là để TẠO vùng an toàn cho nhau.

Tôi không biết có hạnh phúc không, nhưng tôi cảm thấy an toàn tuyệt đối.

Tôi biết bạn không phán xét tôi. Bạn không bỏ mặc tôi. Bạn không rủa tôi, sửa tôi, ép tôi, thờ ơ, làm tôi tội lỗi. Bạn không nghiện drama.

Đây mới là vai trò của bạn đời.

Cung cấp môi trường để chữa lành--Healing. Từ chữa lành, cả hai mới cùng nhau tiến hóa (Mutual Evolution).

Câu hỏi đặt ra là:

Bạn có cảm thấy an toàn tuyệt đối với bạn đời?

Người kia có cảm thấy an toàn tuyệt đối với bạn?

Chứ không phải "Mình có hạnh phúc hay không".

Vì vai trò của người kia KHÔNG phải là .. làm cho mình hạnh phúc.

Từ: Kiên Trần

Nguồn ảnh: anh Hoàng chồng của Lê lấy trên mạng

Top comments (0)