Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

…Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?

Hả???

Oldest comments (1)

Collapse
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam

Đời vốn không "toàn chuyện xấu xa"
Chuyện tốt vẫn thấy đầy ra đó
Nên cây táo hoa vẫn phải nở
Và anh Thái vẫn tin vào TCBS thôi