Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

ông Thái xem thế nào, khen một câu đi chứ

Không cần xuất trình sổ hộ khẩu: Từ ngày 1-1-2023, người dân xác nhận trên môi trường điện tử - Tuổi Trẻ Online

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho hay Chính phủ đã có nghị định mới liên quan sổ hộ khẩu, theo đó từ ngày 1-1-2023, người dân không cần xác nhận bằng giấy mà xác nhận trên môi trường điện tử, không cần sử dụng giấy tờ.

favicon tuoitre.vn

Top comments (0)