Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at vnexpress.net on

Biệt thự 2.000 m2 hình chuồn chuồn nước

Thiết kế của Libellule Villa mượn ý tưởng hình dáng thanh thoát nhưng mạnh mẽ của loài chuồn chuồn nước và nổi bật bởi được kết hợp các yếu tố xanh.

Top comments (0)