Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at vnexpress.net on

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, Nhật phát lệnh sơ tán dân

Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo qua lãnh thổ Nhật Bản, buộc giới chức Nhật yêu cầu người dân tại ba tỉnh miền trung tìm nơi trú ẩn.

Top comments (0)