Hội trà đá 8

Cover image for Bitcoin có thể retest về 16000$
KienNT
KienNT

Posted on

Bitcoin có thể retest về 16000$

Khả năng có về 16k thật không? Mình vẫn hy vọng có cú pump cuối năm. Nhưng chắc là khó! :(

Image description

Top comments (2)

Collapse
 
linhdoha profile image
Ling

vào !!!

Collapse
 
mrtk9x profile image
KienNT

Như nồi! Đăng link xong web tapchibitcoin lỗi ko vào được! :((
Image description