Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Hóa ra bản thân các danh mục vấn đề và mục tiêu chung vốn đã được xây dựng cũng cần phải đem ra mổ xẻ và xem xét lại xem các vấn đề đó có phải là vấn đề chung thực sự của cả thế giới không, hay chỉ là "viên thuốc lương tâm" của phương Tây?

Vì người tham dự chủ yếu là các học giả, cố vấn và giám đốc điều hành từ các nước phát triển, chủ yếu từ phương Tây, nên các quan điểm được trình bày trong Hội thảo thường được nhìn từ một phía. Điều này minh họa rõ cho những khó khăn để có thể có nhận thức chung thống nhất trên toàn cầu về những vấn đề khẩn cấp mà thế giới đang phải đối mặt và những ưu tiên cần được giải quyết. Toàn cầu hóa và sự tiến bộ nhanh chóng của truyền thông đã khiến nhân loại chợt nhận ra sự bất công khủng khiếp đang thống trị thế giới trong nhiều thế kỷ qua. Tốt nhất bạn nên sinh ra ở Geneva hơn là ở Dhaka. Tôi e rằng, đây mới chính là tình trạng khẩn cấp của hành tinh mà chúng ta đang phải đối mặt. Nhưng sự mất cân đối về số lượng người có đặc quyền và bị thiệt thòi lớn đến mức dường như không dễ điều chỉnh được.

Top comments (1)

Collapse
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam

Tôi cũng nghĩ thế. Chúng ta ko thể sống theo tiêu chuẩn của bọn Tây lông