Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

Chúc mừng Huyền Chip

Latest comments (7)

Collapse
 
xa profile image
Xả

Siêu nhỉ. Còn mình đến việc viết 1 bài 1000 chữ còn lười.
Mục tiêu năm mới: viết đc 1 bài 1000 chữ trên hoitrada 😂

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Huyền Chip hơn tuổi ông, gọi chị đi

Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

lại ngáo rồi, bằng tuổi ông à?

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

nhớ là 85 đó

Thread Thread
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

sai rồi, 90 đó

Thread Thread
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

quái thật, sao tôi lại nhớ là 85 chứ

Thread Thread
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

hãy google, đừng có dựa vào trí nhớ chán đời