Hội trà đá 8

Diệp Trúc
Diệp Trúc

Posted on

Thế giới thiếu máy bay - VnExpress Kinh doanh

Theo Bloomberg, thế giới đang thiếu máy bay trầm trọng khi nhu cầu du lịch phục hồi và Trung Quốc mở cửa trở lại.

vnexpress.net

Top comments (0)