Hội trà đá 8

Do Aslan Thanh Lam
Do Aslan Thanh Lam

Posted on

Thỉnh thoảng vẫn nhận ra rằng, việc đào sâu suy nghĩ rất qua trọng. Nhiều định nghĩa chỉ hiểu dựa trên 1 vài term ngắn ngủi và 1 context hẹp khiến cho mình hiểu sai nhiều vấn đề.
Hãy nói về FOMO là ví dụ
Term ngắn ngủn - FOMO là viết tắt của Fear of Missing Out - mình dịch nhanh là nỗi lo lắng vì sợ bỏ lỡ gì đó <-- focus vào lo lắng, bỏ lỡ
Context hẹp - chơi đầu tư crypto, chứng khoán - sợ token / mã đó lên mà mình ko dám xuống tiền
FOMO đầy đủ
"Nỗi sợ bỏ lỡ, hay còn gọi tắt là FOMO (Fear of Missing Out) đề cập đến cảm xúc hoặc nhận thức rằng người khác đang vui vẻ hơn, sống cuộc sống tốt đẹp hơn, hoặc trải nghiệm những điều tốt đẹp hơn bạn. Nó liên quan đến cảm giác ghen tị sâu sắc và ảnh hưởng đến lòng tự trọng. Nó không chỉ ở việc cảm nhận có những điều tốt đẹp hơn bạn có thể làm vào lúc này, mà còn là cảm giác mìn đang bỏ lỡ điều gì đó quan trọng mang tính nền tảng mà những người khác đang trải nghiệm ở thời điểm hiện tại. "
Có nhiều loại FOMO (context rộng hơn)

  • FOBO (Fear of Better Options): Chỉ đến nỗi sợ mà bạn bỏ lỡ những lựa chọn có tiềm năng tốt hơn.
  • MOMO (Mystery of Missing Out): Nỗi sợ mà bạn đang bỏ lỡ nhưng không biết gì về những gì mình đang bỏ lỡ.
  • ROMO (Reality of Missing Out): Điều này đề cập đến việc bạn biết rằng bạn không bỏ lỡ bất kì điều gì.
  • FOJI (Fear of Joining In): Nỗi sợ chia sẻ nhiều thứ lên mạng xã hội nhưng không nhận được bất kỳ phải hồi nào.
  • JOMO (Joy of Missing Out): Ngược lại với FOMO, JOMO ám chỉ những cảm xúc tích cực về việc bỏ lỡ hoặc ngắt kết nối với mạng xã hội.

Điều này cũng xảy ra đối với trầm cảm, tự kỷ, chữa lành ... nếu không hiểu / đọc các định nghĩa thì ta sẽ tự kết luận mình bị trầm cảm, tự kỷ và cần đi chữa lành mặc dù chả có gì rách nát (từ tâm hồn đến cái l..)

Nguồn (tạm cho là tin cậy):

FOMO Là Gì? - Cách Đối Phó với FOMO (How to Deal with FOMO in Your Life)

Nỗi sợ bỏ lỡ, hay còn gọi tắt là FOMO (Fear of Missing Out) đề cập đến cảm xúc hoặc nhận thức rằng người khác đang vui vẻ hơn, sống...

favicon spiderum.com

Top comments (0)