Hội trà đá 8

Huu Duc
Huu Duc

Posted on

Có khi là đây

Chủ tịch và Tổng giám đốc Bamboo Airways từ nhiệm sau hơn 1 tháng nhậm chức - Tạp chí Kinh tế Sài Gòn

(KTSG Online) - Ban lãnh đạo của Hãng hàng không Bamboo Airways lại có sự xáo trộn mạnh sau hơn 1 tháng thay đổi Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám

favicon thesaigontimes.vn

Top comments (0)