Hội trà đá 8

Huu Duc
Huu Duc

Posted on

Feliz Navidad - Thanh Điền

Nghệ sỹ guitar Thanh Điền qua đời ở tuổi 56

Thông tin nghệ sỹ guitar Thanh Điền qua đời ở tuổi 56 khiến những người yên mến tiếng đàn của ông cảm thấy xót xa.

vtc.vn

Top comments (0)