Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at vnexpress.net on

Sáng nay Quốc hội thảo luận dự án Luật Đất đai sửa đổi

Sáng 3/11, đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tổ, góp ý xây dựng dự Luật Đất đai sửa đổi với hàng loạt chính sách mới trong thu hồi, xác định giá đất...

Top comments (0)