Hội trà đá 8

Cover image for Thử thách tìm quy luật hình ảnh
Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at vnexpress.net on

Thử thách tìm quy luật hình ảnh

Hãy quan sát sự di chuyển của các hình, khối màu để tìm ra quy luật và điền đáp án đúng.

Top comments (0)