Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

Câu chuyện nồi cơm điện Hàn Quốc

Chuyện cái nồi cơm điện Hàn Quốc

Cách đây hơn 30 năm, người Hàn Quốc lên cơn sốt vì nồi cơm điện Nhật. Họ đã làm gì để hạ nhiệt và xóa sổ cơn sốt đó, đồng thời đưa nồi cơm điện Hàn Quốc cạnh tranh ngang ngửa với hàng Nhật?

favicon vnreview.vn

Top comments (0)