Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

Một cuốn sách cần thiết cho giới trẻ. Họ nên đọc những cuốn sách như thế này hơn là nhiều cuốn self-help và tản văn khác. Nó vừa khốc liệt, vừa đau buồn mà lại tràn đầy hy vọng. Dĩ nhiên đây không phải cuốn sách đầu tiên hay duy nhất ở Việt Nam về chủ đề này, nhưng bác Giang đã bỏ công viết nên một cuốn sách dễ đọc dễ thấu hiểu. Có lẽ người đọc sẽ ít nhiều tìm thấy bản thân mình trong các câu chuyện, vì được bao nhiêu người có bậc cha mẹ hay tuổi thơ hoàn hảo nào. Hành trình đọc cuốn sách này giống như ngoảnh đầu lại phía sau, thấy được một vết thương mà trước đó mình còn không biết nó tồn tại, gắng sức nhìn nhận và chữa lành nó. Mình rất đồng cảm với tâm sự của một nhân vật: “Nhưng tôi phải mất gần hai năm để nhận ra vấn đề này, một quá trình nhận thức đau đớn, và nó chưa kết thúc. Hơn nữa, nhận ra vấn đề không có nghĩa là tôi có khả năng giải quyết nó.”
(Như)

Sách Tìm Mình Trong Thế Giới Hậu Tuổi Thơ - FAHASA.COM

Tìm Mình Trong Thế Giới Hậu Tuổi Thơ - Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ dẫn người đọc vào thế giới của người trẻ trên dưới hai mươi tuổi, lứa tuổi không còn trẻ con, nhưng cũng chưa thực sự ...

favicon fahasa.com

Top comments (0)