Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

nói chung là khó khăn đấy

Khó khăn đến bao giờ?

Bước ra từ một nhà hàng trên đường Lý Tự Trọng ở trung tâm TP HCM, đập vào mắt tôi là một chuỗi cửa hàng, khách sạn nhỏ đăng bảng cho thuê chi chít.

vnexpress.net

Top comments (0)