Hội trà đá 8

Diệp Trúc
Diệp Trúc

Posted on

Tổng bí thư: Kiên quyết loại bỏ người tham nhũng, hư hỏng - VnExpress

Theo Tổng bí thư, người có đức, tài, liêm chính, thật sự vì nước, vì dân cần được bố trí vào vị trí lãnh đạo, kiên quyết loại người vướng tham nhũng, hư hỏng.

vnexpress.net

Top comments (0)