Hội trà đá 8

Cover image for VNeID không thông báo lý do hủy yêu cầu tích hợp thông tin
Diệp Trúc
Diệp Trúc

Posted on

VNeID không thông báo lý do hủy yêu cầu tích hợp thông tin

Ngày 11/12, mình có gửi tích hợp thông tin trên app VNeID với mong muốn đỡ phải cầm ví ra đường. Lúc đó có gửi 3 thông tin: Thẻ BHYT và 2 giấy phép lái xe.

Hôm nay là ngày 29/12, mình mở app ra với hi vọng đã được cập nhật đủ thông tin thì lại thấy trống không. Còn duy nhất yêu cầu Thẻ BHYT có thông báo đang xử lý. Yêu cầu tích hợp 2 giấy phép lái xe thì biến mất. Không thấy có thông báo hay xác nhận gì về việc từ chối hay đã tích hợp. Kiểm tra kỹ lịch sử tích hợp cũng không có.

Liệu mấy hôm nữa tự dưng hiện ra đã tích hợp thông tin giấy phép lái xe hay hiện thị thông báo lý do từ chối tích hợp không nhỉ?
Hay nó cứ thế mà biến mất?????

Top comments (1)

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Đây
Image description