Hội trà đá 8

Do Aslan Thanh Lam
Do Aslan Thanh Lam

Posted on

Trận động đất ở Thổ đã được cụ Frank Hoogerbeets %}

dự đoán trước. Ngay cả thời điểm này thì công nghệ dự báo động đất vẫn chả có gì đột phá. Khi mà chúng ta đang đau đầu với layoff, kinh tế suy sụp, chiến tranh thì thiên tai, và cả nhân tai (vaccine covid) đang từ từ tiến tới chúng ta từ phía sau ...
Loài homo sapiens đã đến lúc phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình

Top comments (0)