Hội trà đá 8

Huu Duc
Huu Duc

Posted on

Từ Singapore tới Brunei

Chuyến thăm nào thì cũng cần có kết quả. Ở Singapore, một kết quả đáng chú ý là việc hai tập đoàn bất động sản hợp tác phát triển các khu đô thị bền vững tại TP. Hồ Chí Minh.

Hai tập đoàn bất động sản của Việt Nam và Singapore hợp tác phát triển các khu đô thị bền vững tại TP.HCM  - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

Lễ trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác diễn ra với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các quan chức hai nước. Sự kiện này được xem là cột mốc khởi đầu quan trọng để kiến tạo những khu đô thị hoàn chỉnh, chất lượng, góp phần vào sự phát triển bền vững của TP.HCM…

 <div class="color-secondary fs-s flex items-center">
   <img
    alt="favicon"
    class="c-embed__favicon m-0 mr-2 radius-0"
    src="https://media.vneconomy.vn/App_themes/images/favicon.ico"
    loading="lazy" />
  vneconomy.vn
 </div>
</div>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen modeThủ tướng đã qua tới Brunei. Tuần này ASEAN cũng nhiều hoạt động. Có thể hy vọng vào một năm hiệu quả với Đông Nam Á.

Top comments (0)