Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

VNPT FaceID đạt chứng nhận quốc tế về chống giả mạo khuôn mặt - VnExpress Kinh doanh

VNPT FaceID được chứng nhận khả năng chống giả mạo khuôn mặt bởi iBeta và thuộc Top 15 thế giới nhận dạng khuôn mặt 1:1, 1:N bởi NIST.

vnexpress.net

Top comments (0)