Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Có ý tưởng tính năng gì hay ho không nhỉ các ông?

Top comments (8)

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Sang tuần sẽ redesign chút xíu về hiển thị - nhưng cơ bản không thay đổi lớn đâu.

Collapse
 
quaiquy profile image
Quick

Cộng điểm cho thành viên.
Điểm để làm gì sau khi có doanh thu từ web thì tính

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Có cơ chế kiếm điểm credit cho thành viên, và cả cách spend credit

 
xa profile image
Xả

A cứ thử vẽ cái hình miêu tả cụ thể xem nào. Yêu cầu chung chung thế 😂

Collapse
 
xa profile image
Xả

Có ý tưởng nhưng còn lâu lắm mới làm thì... 🫠
@vaophachoi có ý tưởng gì không bác?

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

:))