Hội trà đá 8

Ling
Ling

Posted on

Bó tay, làm ăn tắc trách vãi chưởng

Top comments (2)

Collapse
 
mrtk9x profile image
KienNT

Không có quy trình check kiểm dọn dẹp kho bảo quản phim định kỳ hay sao nhỉ :(

Collapse
 
tradade profile image
tradade

Hỏng đc kiểu này chắc phải cả tuần mốc meo ko ai để ý