Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

giờ là lúc của những ý tưởng có giá trị thực tiễn

NFT - từ triệu USD đến mất gần hết giá trị - VnExpress Số hóa

Từng được xem là tương lai của nghệ thuật kỹ thuật số cùng các bộ sưu tập giá hàng triệu USD, đa phần NFT đã giảm gần hết giá trị.

vnexpress.net

Top comments (0)