Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Những lời bàn tán khiến những kẻ ích kỷ thay đổi, trở nên hợp tác hơn – trong khi phương án trả thù bằng cách phạt tiền trực tiếp lại không mang lại hiệu quả. 🧐

Top comments (0)