Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Updated on

Chung thân rồi các bác ạ

CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện lãnh án chung thân

HĐXX xác định thủ đoạn của Nguyễn Thái Luyện rất tinh vi, lập loạt "dự án ma" để chiếm đoạt tiền của hàng nghìn khách hàng nên tuyên án tù chung thân.

vtc.vn

Top comments (0)