Hội trà đá 8

Cover image for Khai thác đất hiếm Yên Bái xuất khẩu sang Hàn Quốc
Ling
Ling

Posted on • Originally published at vnexpress.net on

Khai thác đất hiếm Yên Bái xuất khẩu sang Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam sẽ khai thác mỏ đất hiếm Yên Phú ở Yên Bái, chế biến và dự kiến mỗi năm xuất khẩu 1.000-2.000 tấn sang Hàn Quốc.

Top comments (0)