Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at tiasang.com.vn on

Khoa học trong những bức vẽ mây

Những bức vẽ bầu trời và đám mây của họa sĩ John Constable khiến các học giả thế hệ sau phải tranh cãi về ý đồ mà họa sĩ Anh sống vào thời kỳ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất này muốn gửi gắm.

The post Khoa học trong những bức vẽ mây appeared first on Tạp chí Tia sáng.

Top comments (0)