Hội trà đá 8

Cover image for Tổng bí thư: Nghiên cứu tác chiến với chiến tranh công nghệ cao
Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at vnexpress.net on

Tổng bí thư: Nghiên cứu tác chiến với chiến tranh công nghệ cao

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Bộ Quốc phòng tích cực nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự, tác chiến với các loại hình chiến tranh công nghệ cao.

Top comments (0)