Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Bối cảnh kinh tế xã hội ở Đông Dương lúc bấy giờ khiến chính quyền thuộc địa bắt đầu cảm thấy sợ hãi tình trạng dịch bệnh hoành hành có thể kích hoạt các cuộc nổi dậy ở các đồng bằng châu thổ An Nam, nơi có dân số không ngừng gia tăng, tạo sức ép về đất đai, lương thực… Đây là lý do giải thích vì sao lao lại được đưa lên vị trí ưu tiên trong chính sách y tế thuộc địa những năm 1920 và 1930.

Top comments (0)