Hội trà đá 8

Quick
Quick

Posted on

Đúng vậy, tất cả chúng ta đều là những kẻ xấu trong câu chuyện của một ai đó.

Top comments (1)

Collapse
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam

bằng một cách nào đó, dù xấu xí nhưng chúng ta vẫn tốt đẹp trong câu chuyện của ai đó
Image description