Hội trà đá 8

Quick
Quick

Posted on

Làm lại hộ chiếu đi du lịch thôi

Bộ Công an cấp hộ chiếu bổ sung nơi sinh từ hôm nay

Nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân, từ 1.1, Bộ Công an và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ cấp hộ chiếu bổ sung nơi sinh, tách riêng họ, chữ đệm và tên trên 2 dòng riêng biệt.

favicon thanhnien.vn

Top comments (1)

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Giàu sang phú quý