Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

ủ ôi giờ mới biết Khánh Vy cute đáng yêu thế

Top comments (9)

Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

có gì đâu mà tán? tuổi tôm

Collapse
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam

em này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng

Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

ngày xưa hồi 20 tuổi anh cũng thế mà

Collapse
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam

giờ về 20 mình tán luôn em Vy

Thread Thread
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

giờ về 20 thì anh có gì trong tay, tán sao dc

Thread Thread
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam

có cái tự tin và máu điên đó Thái

Thread Thread
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

là từ bây giờ mang về hay hồi 20 anh có 2 cái đó?

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

@dieptruc thấy Vy thế nào?

Collapse
 
dieptruc profile image
Diệp Trúc

Hơi nhiều răng. Xem được 20s em bỏ rồi.