Hội trà đá 8

Vcd Vũ
Vcd Vũ

Posted on

Ông Putin cho phép thanh toán khí đốt bằng ngoại tệ - VnExpress

Ông Putin cho phép thu nợ khí đốt bằng đồng tiền của các nước "không thân thiện", sử dụng tài khoản đặc biệt của ngân hàng Nga.

vnexpress.net

kho

Top comments (2)

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Thu hồi nốt công nợ cuối năm à

Collapse
 
sangess profile image
Sang

Khó khăn rồi, nền kinh tế không có gì khác ngoài dầu mỏ và vũ khí quân sự