Hội trà đá 8

Xả
Xả

Posted on

Người ta có thể thắng rất nhiều trận đấu nhưng thua cả cuộc chiến. Hy vọng ko sập 😂

Oldest comments (2)

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Tự đặt mình vào tình huống này xong cầu khẩn là thế nào 😁😁😁 phải thua vài lần cho biết mặt mới được. Vượt qua được là đắc đạo 😁

Collapse
 
xa profile image
Xả

Sập thì lại gom tiền mua thêm anh ơi. 😂
Hy vọng ko sập để nhìn tài khoản đỡ nghèo 1 tí. 😁