Hội trà đá 8

Xả
Xả

Posted on

MICROWAVE - GIẤC MƠ 20

Rock Việt đang quay lại à?
Hay do mình lâu rồi ko nghe rock nhỉ.
link youtube

Top comments (1)

Collapse
 
huuduc_123569 profile image
Huu Duc

Hê, rock Việt chưa từng biến mất ạ, chỉ là có đoạn trầm đoạn bổng mà thôi.