Hội trà đá 8

Do Aslan Thanh Lam
Do Aslan Thanh Lam

Posted on

Imposter Syndrome - đôi khi chính bản thân chúng ta cũng không có khả năng nhận thức đựợc thành tựu của bản thân mình. Sai lầm đó là chúng ta luôn tìm kiếm sự công nhận của bản thân qua cách nhìn nhận, đánh giá của người khác

Top comments (2)

Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

Image description

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Đời đúng là bể khổ 🤧