Hội trà đá 8

Do Aslan Thanh Lam
Do Aslan Thanh Lam

Posted on • Updated on

Power vs Force – khi “thử cơ” bá đạo hơn “cầu cơ”

Trong mấy ngày cuối cùng của năm 2022, tôi muốn dành thời gian kể cho anh em về một cuốn sách khoa học đã mang lại cho tôi hết bất...

favicon spiderum.com

Không phải cứ đọc nhiều sách là hay :))

Top comments (4)

Collapse
 
xa profile image
Xả • Edited

Vote! Sợ quá. Cứ tưởng giới thiệu sách hay mà té ra bóc phốt! Đoạn đầu đọc đã thấy kỳ cục rồi! :))

Collapse
 
bg1102 profile image
bg1102

Đọc thấy ngạc nhiên quá, haha

Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

há há, hay quá

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

:)) thú vị, vô cùng thú vị