Hội trà đá 8

Do Aslan Thanh Lam
Do Aslan Thanh Lam

Posted on

Mình vốn dị ứng với mấy cái bài viết về AI cứ đưa hình mấy con robot ra minh hoạ. Không nên "hình tượng hoá" AI như vậy, kiểu như nó tạo cảm giác AI sẽ thay thế được con người.
Con ChatGPT khiến cho nhiều người có suy nghĩ một ngày nào đó nó có thể thay thế lập trình viên, cũng như gần 20 năm trước các công cụ gen code tự động cũng doạ nhiều anh coder sợ xanh mắt đó thôi.

Latest comments (4)

Collapse
 
jackbereson profile image
Jack Bereson

ngôn ngử tự nhiên, gần gủi và thân thiện cho người dùng 🌋🌋🌋🌋

Collapse
 
xa profile image
Xả • Edited

Nhưng anh có nghĩ là AI có thể thay thế được con người không?
Từ những dây chuyền đơn giản nhất thì đều đã tự động hóa được và thay thế công nhân bằng robot rồi.
Nếu không dùng robot để hình tượng hóa AI thì anh sẽ dùng hình tượng gi?

Collapse
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam

Image description
cứ thế này thôi, đừng hình tượng hoá nó có dạng người

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Em nghĩ mọi thứ sẽ dần dần - ban đầu là những nhu cầu phổ quát trước ấy ạ.