Hội trà đá 8

Do Aslan Thanh Lam
Do Aslan Thanh Lam

Posted on

Đâu thực sự là một thiêt kế tốt ?
Mệt mỏi cũng là một thiết kế tốt

Top comments (2)

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Nhớ hồi trước trên Linkhay có ông share bản vẽ mô tả xe tăng Nga kiểu này, soi kỹ ra thấy bồn cầu rồi sọt rác, xe đạp bà đủ thứ hầm bà làng 😆 sau này tìm lại mãi không thấy

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Chắc một trò bịp bợm nào đây 😁