Hội trà đá 8

Do Aslan Thanh Lam
Do Aslan Thanh Lam

Posted on

Nguy hiểm nhất là cái cảm giác mình trên cơ người khác mà không biết rằng ai gà, ai thóc ?
Thực ra cả gà và thóc cũng chỉ là thức ăn của người khác mà thôi chị Hằng ạ..
Trong lòng bần nông chị mãi đỉnh

Top comments (2)

Collapse
 
quaiquy profile image
Quick

Chị Hằng hồi trẻ đây à?

Collapse
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam

đúng thế. Nhan sắc mãi đỉnh :))