Hội trà đá 8

Do Aslan Thanh Lam
Do Aslan Thanh Lam

Posted on

Layoff vẫn diễn ra hết sức quyết liệt, và nay cả nơi an toàn nhất như các công ty outsource, bảo hiểm cũng bị cơn bão này càn quét

Top comments (1)

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

đi học nghề mát xa thôi anh ơi :( nhưng đừng như em, học lỏm được mấy kỹ thuật trị liệu làm cho vợ thỉnh thoảng được nó cho một cái nhục nhã lắm 😂