Hội trà đá 8

To Trieu
To Trieu

Posted on

Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực – #EVF Quý 3-2023 có thể sẽ xuất hiện đợt mua dài hạn khi các tín hiệu kỹ thuật ủng hộ một cú tăng nữa.

Liệu có lần thứ 3 múc trúng đáy của con hàng trà đá này!?

Lần 1 múc 6.100đ/cp, đáy của mọi đáy.

Lần 2 múc 7.200đ/cp, đáy cao hơn 1 chút, Quân bình giá vốn về 6600đ/cp.

Lần 3 dự kiến 7800 - 8200đ/cp. Buy and hold vững chờ target 11 - 12.5k.

Nếu cơ bản là Con đường để chúng ta đi, thì Kỹ thuật giúp chúng ta biết đâu là điểm "NHẬP LÀN".

Chi tiết phân tích kỹ thuật: https://www.tohaitrieu.net/co-phieu-evf-quy-3-2023/

Good Luck ace!

Top comments (0)