Hội trà đá 8

Cover image for VNINDEX sẽ Sideway 1000 - 1200 đến 2026!?
To Trieu
To Trieu

Posted on

VNINDEX sẽ Sideway 1000 - 1200 đến 2026!?

VNINDEX liệu có cơ hội mò lên 1137 không. Cái Sideway này vẽ lâu lắm rồi vẫn hold và quan sát nó.

Theo cái mini research của mình thì thời gian trung bình để các chỉ số mò lại đỉnh cũ mất 4 năm. Trong đó 2-3 năm nó sẽ tích luỹ tạo nền hỗ trợ mới cao hơn hỗ trợ cũ.

Trong giai đoạn 2-3 năm tới mình kỳ vọng VNINDEX biến động tạo nền hỗ trợ trong phạm vi 1000 - 1200 điểm và trở về đỉnh cũ vào khoảng Đầu năm 2026.

Có 1 điều kiện có thể giúp VNINDEX quay về đỉnht 1538 sớm nếu hội tủ đủ 2 yếu tố này:

  1. Hệ thống KRX được đưa vào hoạt động
  2. Thị trường chứng khoán được nâng hạng.

Lý do Khi nâng hạng thị trường, chỉ số có thể tăng nhanh là vì khi đó các quỹ có quyền phân bổ 1 lượng vốn lớn hơn cho thị trường Việt Nam. Đồng nghĩa với việc chúng ta có dòng tiền mới (Trên nền cầu cũ) đồng thời cũng sẽ giúp chúng ta thu hút thêm các quỹ tham gia thị trường Việt Nam.

Nếu không có 2 điều kiện phía trên, mình cho rằng nó vẫn sẽ biến động như cái mini research mà mình thực hiện thôi.

Top comments (0)