Hội trà đá 8

Cover image for Cổ phiếu POW 6 tháng cuối năm 2023: Vai - Đầu - Vai ngược, chờ mua!?
To Trieu
To Trieu

Posted on

Cổ phiếu POW 6 tháng cuối năm 2023: Vai - Đầu - Vai ngược, chờ mua!?

Chuẩn bị lúa để đưa #Cổ_phiếu_POW lên thuyền cho giai đoạn cuối năm 2023 nào các anh chị em nhà đầu tư CHỨNG VỊT :D.

Image description

Chi tiết phân tích và chiến lược: https://www.tohaitrieu.net/co-phieu-pow-6-thang-cuoi-nam-2023/

Join nhóm để nhận chi tiết chiến lược: https://www.tohaitrieu.net/camon/

Top comments (1)

Collapse
 
xa profile image
Xả

@thaithutu Múc a ơi!