Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Không tận dụng được AI để phục vụ công việc có đồng nghĩa với lạc hậu?

Top comments (2)

Collapse
 
tradade profile image
tradade

Mọi người đang thần thánh nó quá, AI hiện tại cũng chỉ là một công cụ giúp đỡ công việc nhanh hơn, nhưng việc lạm dụng nó chắc chắn sẽ khiến con người bị thui chột khả năng sáng tạo

Collapse
 
quaiquy profile image
Quick

Có vẻ đúng.
Đúng là nhìn ở phương diện xem AI là công cụ hỗ trợ, và biết sử dụng AI như các kỹ năng dùng máy vi tính, tin học văn phòng.
Muốn dùng word phải biết chữ để còn soạn thảo văn bản, biết cộng trừ nhân chia để dùng excel ...